Deze cursus is inmiddels beëindigd.

 Filosofie in de Middeleeuwen – Startschot voor de Moderne

In publicaties en debatten hoort men tot op vandaag heel hardnekkig spreken over de ‘donkere’ middeleeuwen. Het schijnt een zeer menselijke houding te zijn eerdere tijdsperiodes negatief af te zetten ten opzichte van de eigen tijd waarin men leeft. Daarom is het voor de eigen geschiedenis en leefwijze van een groot voordeel om te ontdekken hoe de eigen tijd leeft en groeit vanuit de kennis, de verworvenheden en de innovaties die vele generaties vóór ons zijn gedaan. Deze bewustwording kan verhelderend en op een gezonde manier relativerend werken in richting van de tegenwoordige tijd.

De cursus ‘Filosofie van de middeleeuwen – startschot voor de Moderne’ beoogt daarom aan de hand van enkele prominente middeleeuwse denkers het leven en denken van nu beter te begrijpen. Waarom dacht de Romeinse filosoof Boethius in de 6e eeuw dat de filosofie aan de mensen troost kon bieden? Welke gevaren liep de Arabische filosoof Avicenna, toen hij in de 11e eeuw anatomie aan mensen ging toepassen? Hoe kon de kloostervrouw Hildegard von Bingen het in de 12e eeuw wagen om zich in het hoogstaand filosofisch-theologisch debat van haar tijd te mengen? Wat dacht Thomas van Aquino toen hij in de 13e eeuw het onderwijsgebeuren van leraar en leerling als een wederzijds verstandelijk proces omschreef? Welk idee zat achter de uitvinding van het spel ‘ludus globi’ (‘spel van de wereld’), dat Nicolaus van Kues in de 15e eeuw ontwierp? Hoe kwam Nikolaus Kopernikus erbij om in de 16e eeuw de eerste geldwaardetheorie te ontwikkelen?

De zogenaamde ‘donkere’ middeleeuwen zitten vol van verlichte en vooruitstrevende ideeën. U bent van harte uitgenodigd om samen ons licht te laten schijnen over dit vaak vergeten tijdperk. Want wie zijn geschiedenis niet kent, leert zichzelf nooit kennen.

Docent

Deze cursus werd gegeven door dr. D. Rohling.