Laatste les van het cursusjaar 2018-2019 is op 2 april 2019

De cursus van dit jaar is geen systematische uiteenzetting van het geloof. Wij willen de Joodse achtergronden van het Christendom bestuderen. Het thema is: Jezus volheid en vervulling van de Openbaring. De Joodse achtergronden van het Christendom.
Jezus gebruikt woorden zoals Messias, Mensenzoon, het Lam Gods. Hij heeft het over het Rijk Gods, noemt God Abba. Hij spreekt over zichzelf als “hier is meer dan Jona, meer dan Salomo”, over voorspellingen van het Oude Testament. Hij verwijst naar het Oude Testament, bijvoorbeeld als Hij zegt “De Schrift is vervuld”. Wij willen deze themata bestuderen en zien hoe Jezus het Oude Testament. gebruikt, interpreteert en de Openbaring tot zijn volheid brengt.
De cursus wordt gegeven door pastoor Dr. H.H.D. Achten.

De cursus vindt plaats op de volgende dinsdagen

 • 25 september 2018
 • 09 oktober 2018
 • 23 oktober 2018
 • 06 november 2018
 • 20 november 2018
 • 04 december 2018
 • 18 december 2018
 •  08 januari 2019
 • 22 januari 2019
 • 05 februari 2019
 • 19 februari 2019
 • 19 maart 2019
 • 02 april 2019
 Telkens van 20:00-21:45 uur in de Megaronzaal (Grootseminarie Rolduc).