Deze cursus is inmiddels beëindigd

Deze cursus bestudeerde de Joodse achtergronden van het Christendom. Het thema was: Jezus volheid en vervulling van de Openbaring. De Joodse achtergronden van het Christendom.
Jezus gebruikt woorden zoals Messias, Mensenzoon, het Lam Gods. Hij heeft het over het Rijk Gods, noemt God Abba. Hij spreekt over zichzelf als “hier is meer dan Jona, meer dan Salomo”, over voorspellingen van het Oude Testament. Hij verwijst naar het Oude Testament, bijvoorbeeld als Hij zegt “De Schrift is vervuld”. Wij willen deze themata bestuderen en zien hoe Jezus het Oude Testament. gebruikt, interpreteert en de Openbaring tot zijn volheid brengt.
De cursus werd gegeven door pastoor Dr. H.H.D. Achten.