Deze cursus heeft ten eerste de bedoeling de geschiedenis van de politieke filosofie na te gaan. De meest belangrijke politieke denkers van Plato (4e eeuw v.Chr.) tot Hannah Arendt en Michael Sandel (21e eeuw) zullen wij revue laten passeren. Bovendien gaat het er ook altijd om, structuren en patronen te ontdekken, te herkennen en uit te werken, die voor een samenleven van ons mensen in de 21e eeuw belangrijk en behulpzaam zijn. Het is immers onze taak eraan te werken, het ‘gemeenschappelijke huis’ van onze wereld nu en in de toekomst voor allen bewoonbaar te laten zijn. Lees meer…