Cursusjaar 2019-2020


POLITIEKE FILOSOFIE

vanaf 24 september 2019

De Griekse filosoof Aristoteles spreekt over de mens als een ‘animal sociale’, een wezen dat van natuur op gemeenschap gericht is. Hoewel deze uitspraak discutabel is, hebben wij mensen altijd al de gemeenschap met anderen gezocht. Daarom zijn in de geschiedenis van de mensheid vele verbintenissen tussen mensen ontstaan. Zij reiken van een exclusieve partnerschap tussen echtgenoten, via stammen, clans en families tot etnische groepen, naties en staten.

Met het nadenken over de best mogelijke inrichting van een gemeenschap, de Griekse ‘Polis’, begint dan ook in de 5e eeuw v. Chr. in de Westerse geschiedenis de ‘politieke filosofie’. Sindsdien hebben belangrijke gebeurtenissen, zoals natuurrampen, oorlogen, revoluties, wetenschappelijke uitvindingen enz. en invloedrijke denkers en doeners het politieke aanschijn van de aarde steeds weer veranderd.

Deze cursus heeft ten eerste de bedoeling de geschiedenis van de politieke filosofie na te gaan. De meest belangrijke politieke denkers van Plato (4e eeuw v.Chr.) tot Hannah Arendt en Michael Sandel (21e eeuw) zullen wij revue laten passeren. Bovendien gaat het er ook altijd om, structuren en patronen te ontdekken, te herkennen en uit te werken, die voor een samenleven van ons mensen in de 21e eeuw belangrijk en behulpzaam zijn. Het is immers onze taak eraan te werken, het ‘gemeenschappelijke huis’ van onze wereld nu en in de toekomst voor allen bewoonbaar te laten zijn.

Inleider

Dr. D. Rohling

Waar en wanneer?

Klik hier

***

Cursusjaar 2018-2019


JEZUS: VERVULLER EN VOLTOOIER VAN HET OUDE TESTAMENT

laatste les op 2 april 2019

De cursus van dit jaar is geen systematische uiteenzetting van het geloof. Wij willen de Joodse achtergronden van het Christendom bestuderen. Het thema is: Jezus volheid en vervulling van de Openbaring. De Joodse achtergronden van het Christendom.
Jezus gebruikt woorden zoals Messias, Mensenzoon, het Lam Gods. Hij heeft het over het Rijk Gods, noemt God Abba. Hij spreekt over zichzelf als “hier is meer dan Jona, meer dan Salomo”, over voorspellingen van het Oude Testament. Hij verwijst naar het Oude Testament, bijvoorbeeld als Hij zegt “De Schrift is vervuld”. Wij willen deze themata bestuderen en zien hoe Jezus het Oude Testament. gebruikt, interpreteert en de Openbaring tot zijn volheid brengt.

Inleider

Dr. H.H.D. Achten