De veranderende mens in een veranderende wereld

“De mens is de maat van alle dingen.” Deze beroemde
uitspraak van de oude Griekse filosoof Protagoras wint in
de 21e eeuw meer en meer een vernieuwde betekenis.
Het lijkt er immers op dat de mens aan het begin van het
derde millennium zijn wereld en vooral de verandering
van zijn wereld op een tot nu toe ongekende wijze in
eigen handen gaat nemen. Globalisering, kunstmatige
intelligentie, digitalisering, klimaatverandering en politieke
omwentelingen zijn maar enkele trefwoorden die het
alomtegenwoordige menselijke ingrijpen kenmerken.
Daarom gaat de Academie Rolduc in het studiejaar 2019-
2020 de veranderende mens in zijn veranderende wereld
onder de loep nemen. Hoe is het beeld dat wij als mensen
van ons zelf hebben in de laatste eeuwen geëvolueerd?
Hoe is het besteld met de politieke leefwereld en de inzet
van de mens voor elkaar? Welke doelen en grenzen gaat
de mens in de nabije toekomst opzoeken en wellicht
overschrijden? Zijn er rechten en plichten die de mens voor
een vreedzaam samenleven adequate richtlijnen geven?
Deze en andere relevante vragen omtrent de mens,
omtrent onszelf dus, gaat de Academie Rolduc vanuit een
katholieke achtergrond via uiteenlopend invalshoeken in het
academisch jaar 2019-2020 benaderen en onderzoeken. U
bent van harte welkom om onszelf beter te leren kennen, en
mee te denken over de mens van de toekomst.