Cursusjaar 2023-2024

FILOSOFIE VAN DE POLITIEK


De cursus is voorlopig gestopt! Lees dit bericht


De mens is van nature een politiek wezen.

Deze uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles heeft het nadenken over het menselijke samenleven altijd al gestimuleerd. Het stelt de vraag naar het spanningsveld tussen individu en gemeenschap maar ook de vraag naar wat de ‘natuur’ van de mens dan wel is. Is gemeenschapsopbouw een zaak van een ‘verstandige planning’ of van een ‘goede wil’, of van beiden? Hoe is de verhouding tussen vrijheid en rechtvaardigheid in een samenleving? Storten alle (konink)rijken uiteindelijk toch weer in elkaar, of is er een samenleving mogelijk die aan allen zoveel mogelijk recht doet en langdurige welvaart en vrede bevordert?
Deze en nog andere vraagstukken willen wij in een reeks avonden aan de hand van een aantal (politieke) denkers nader belichten. Daarbij spelen antieke auteurs een rol (Plato, Aristoteles), maar ook denkers uit de middeleeuwen (Thomas van Aquino), de moderne tijd (Thomas Hobbes, Immanuel Kant) en het heden (Michael Sandel, Jürgen Habermas, Paus Franciscus).
De complexiteit en de problematieken van een wereld met meer dan 8 miljard mensen vraagt om oriëntatie voor het heden en om visies voor de toekomst.

Inleider

Dr. D. Rohling

Waar en wanneer?

Klik hier