Was u erbij …?

 • 1990-1991 – ‘Zekerheid en Vrede’, pr. M.H.B. Kenis
 • 1991-1992 – Bijbelcursus, kap. G.A.M.L. Lauvenberg
 • 1993-1994 – Cursus zondagsliturgie, pr. M.H.B. Kenis
 • 1993 oktober – Algemene geloofscursus, verschillende gastsprekers
 • 1995 oktober – 2e deel Kathechismus, kap. L. Bodden
 • 1995 oktober – 3e deel over moraal, pr. M.H.B. Kenis
 • 1996 mei – De Tien Geboden, pr. M.H.B. Kenis
 • 1996-1997 – Ons bidden en het Gebed des Heren, pr. M.H.B. Kenis
 • 1997 oktober – Algemene bijbelcursus, pr. M.H.B. Kenis
 • 1997 oktober – Liturgie Sacramenten, kap. F.J.M.E. van Brakel
 • 1997-1998 – De parabels van Jezus Christus, Mgr. J. Liesen
 • 1999 januari – Uitleg H. Mis, pr. M.H.B. Kenis
 • 1999 september – Evangelie volgens Marcus, Mgr. J. Liesen
 • 2000 maart – Fundamentele geloofsproblemen in onze tijd, pr.dr. H.H.D. Achten
 • 2000 september – Vervolg o.a. schepping/evolutie, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2001 januari – Kerkvaders, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2001 maart – Praktische problemen in parochies en vormen van buitengewone bedienaren, pr. M.H.B. Kenis en ZEH G.P. Weishaupt
 • 2001 mei – Geloof voor jongeren, dr. D. Rohling
 • 2002 september – Inleiding op de Bijbel, dr. L.J.M. Hendriks
 • 2002 september – Evangelie volgens Johannes, Mgr. J. Liesen
 • 2004-2006 – Het Boek Apocalyps, Mgr. J. Liesen
 • 2006-2007 – De Romeinenbrief, Mgr. J. Liesen
 • 2008 – Het Boek Job, Mgr. J. Liesen
 • 2009 – Het Boek Jeremia, Mgr. J. Liesen
 • 2010 – Bijbelcursus, Mgr. J. Liesen
 • 2010-2011 – Kardinaal John Henry Newman, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2011-2012 – Inleiding in de fundamentele theologie, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2012-2013 – Inleiding in het filosoferen en enkele filosofische thema’s, dr. D. Rohling. Het cursusmateriaal staat hier.
 • 2013-2014 – De filosofie van de 19e eeuw, dr. D. Rohling. Het cursusmateriaal staat hier.
 • 2014-2015 – Kerkvaders, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2015-2016 – Apologetiek, pr. dr. H.H.D. Achten
 • 2016-2017 – Hedendaagse filosofie en filosofie als nadenken over het heden, dr. D. Rohling
 • 2017-2018 – Filosofie in de Middeleeuwen – startschot voor de Moderne, dr. D. Rohling
 • 28 nov 2017 – Mgr. Liesen spreekt over het Onze Vader, het gebed des Heren.
 • 2018-2019 – Jezus, Vervuller en Voltooier van het Oude Testament
 • 2019-2020 – Politieke filosofie, dr. D. Rohling
 • 2020-2021 – Geen cursus vanwege Corona/Covid-19
 • 2021-2022 – Apologetiek, pr. dr. H.H.D. Achten (voortijdig gestaakt wegens Corona/Covid-19)
 • 2023-2024 – Filosofie van de Politiek, dr. D. Rohling