CURSUS GELOOFSVERDEDIGING (APOLOGIE)

Aanvang: 21 september 2021 20:00 uur
Alle datums

De bedoeling is om informatie op te doen en argumenten te formuleren om ons geloof te verdedigen. En dat in ruime zin. Het gaat dus zowel om de geloofsinhoud als om argumenten van waarheid voor het geloof in de verrijzenis van de Heer en zijn wonderen. Maar ook gaan we het hebben over het ontstaan, de canon en inspiratie van de Schrift. Over absolute normen en waarden, de plaats van het geweten, kwesties rond geloof en wetenschap etcetera.

ACADEMIE ROLDUC

De Academie Rolduc (verbonden aan het Theologisch Instituut Rolduc – TIR) verzorgt gedurende het jaar een aantal lezingen. Geen actuele informatie beschikbaar.