CURSUS FILOSOFIE VAN DE POLITIEK

Aanvang: 19 september 2023 20:00 uur
Alle datums

De complexiteit en de problematieken van een wereld met meer dan 8 miljard mensen vragen om oriëntatie voor het heden en om visies voor de toekomst.

Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap komt aan de orde. Maar ook de vraag naar wat de ‘natuur’ van de mens is. Is gemeenschapsopbouw een zaak van een ‘verstandige planning’ of van een ‘goede wil’? Of van beiden? Hoe is de verhouding tussen vrijheid en rechtvaardigheid in een samenleving? Is er een samenleving mogelijk die aan allen zoveel mogelijk recht doet en langdurige welvaart en vrede bevordert? Of storten alle (konink)rijken uiteindelijk toch weer in elkaar?
We willen deze – en nog andere – vraagstukken belichten aan hand van antieke auteurs (Plato, Aristoteles), denkers uit de middeleeuwen (Thomas van Aquino), de moderne tijd (Thomas Hobbes, Immanuel Kant) en het heden (Michael Sandel, Jürgen Habermas, Paus Franciscus).

ACADEMIE ROLDUC

De Academie Rolduc (verbonden aan het Theologisch Instituut Rolduc – TIR) verzorgt gedurende het jaar een aantal lezingen. Geen actuele informatie beschikbaar.