Beste cursisten,

De gebeurtenissen van de laatste week in Israël en de Palestijnse gebieden hebben ons zeker allemaal overvallen. Voor mij geldt op dit moment in ieder geval dat verstandelijke redeneringen en emotionele aandoeningen geen balans kunnen vinden. Dat laat ook zijn sporen na in het nadenken over politiek in het geheel, en dat wil concreet zeggen: ook mijn voorbereidingen op onze cursus ‘Filosofie van de politiek’. Ik vind het nogal moeilijk om gezien de recente gebeurtenissen nu over ‘mensbeelden’ te spreken, over verdelen van machten in een democratische samenleving, over het ontbreken van energie om mee te bouwen aan een hechte samenleving, enz. Al met al is dat voor mij reden genoeg om voorlopig theoretische en ‘objectieve’ filosofische beschouwingen omtrent de politiek te laten rusten.

We zullen dus onze cursus tijdelijk stopzetten.

Als gelovige rest mij dan op dit moment ook niet meer dan dit zwijgen en het gebed. Ik hoop dat ik op uw begrip kan rekenen. Hopelijk komen er gauw weer andere tijden die het meer mogelijk maken om met een rustigere geest naar ons menselijk samenleven te kijken.

U wordt op de hoogte gehouden.

Detlef Rohling