De docenten – allen RK priesters, kapelaan, pastoor of bisschop – hebben zich door jarenlange studies bekwaamd op hun vakgebied. Niet weinigen zijn gepromoveerd. Lesgeven zit in hun bloed.